Не треба журити са изменама и допунама закона о биа

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, поводом обраћања више новинара и медија, и интересовања за то да ли је Повереник упознат са садржином Предлога Закона о изменама и допунама закона о БИА, чије се усвајање предлаже по хитном поступку, односно какво је његово мишљење о том Предлогу, обавештава јавност да му је садржина Предлога закона позната као и да је у фази припреме закона, у два наврата, о његовој садржини давао предлагачу мишљење.

У мишљењима Повереника изнето је више критичких опсервација и упозорења.

Главне примедбе Повереника односиле су се на решења којима се уређују безбедносне провере и на решења којима се уређује начин одређивања тајности података.

У вези са безбедносним проверама, указано је да је веома важно да буду уређене законом на јасан и недвосмислен начин, а да највећим делом остају неуређене, нејасне, флуидне, као и да се, супротно Уставу, уместо да се уреде самим законом, уређивање битних питања у вези са безбедносним проверама своди на ниво подзаконског акта директора Агенције.

У вези са начином уређивања тајних података, указано је да су решења садржана у Нацрту закона у супротности са фундаменталним решењима из Закона о тајности података којим се на јединствен начин уређује ова материја.

Примедбе и сугестије Повереника, БИА и Влада нису прихватиле.

Повереник и даље стоји на становишту да Нацрт закона садржи решења која су супротна Уставу или супротна другим релевантним законима, те да би се њиховим усвајањем у правни систем унела додатна конфузија, што би свакако требало спречити. Повереник, међутим, нема на располагању могућност подношења амандмана нити било који други инструмент којим би могао утицати на даљу законодавну процедуру. Стога су, евентуалне интервенције у текст закона ради спречавања штетних последица ствар одговорности и воље народних посланика. Разуме се, шансе за то су знатно мање уколико предлагачи истрају у опредељењу да се закон усвоји по хитном поступку.