HomePress Releases and PublicationsСНИМАЊЕ ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ И ОБРАДА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Thursday, 07 September 2017 09:03
Print PDF
Version in Serbian only

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обраћа се већи број грађана и новинара, поводом снимања возила од стране ЈП "Путеви Србије" и прослеђивања тих снимака МУП-у, с питањем - да ли то представља повреду права на заштиту података о личности?

У циљу отклањања могућих дилема, повереник подсећа да је Скупштина Србије, усвајајући Закон о безбедности саобраћаја на путевима, поред осталог, утврдила за органе надлежне за послове саобраћаја и полиције, овлашћење за снимање саобраћаја у сврху документовања саобраћајних прекршаја (чл.286 ст.1), као и могућност да ти органи у ту сврху овласте управљача пута, јавно предузеће или установу за снимање саобраћаја (чл.286 ст.2).

Повереник не може да улази у сврсисходност и оправданост решења из Закона о безбедности саобраћаја на путевима која не спадају у његову надлежност. Што се тиче података о возилима (снимак њиховог облика и регистарске таблице), они, начелно, нису подаци о личности, јер се односе само на возила, тј. ствари, не личности. Ови подаци могу постати подаци о личности само у случају када их је могуће повезати са власником, односно када је, на основу њих, могуће идентификовати власника возила. Таква могућност је везана за увид у саобраћајну дозволу у којој су, поред података о возилу, уписани и подаци о власнику, односно за обраду података из одговарајуће базе МУП-а.

Само снимање возила од стране јавног предузећа, којим би се регистровали прекршаји, и достављање тих података полицији, у том смислу, не представља обраду података о личности. Јавно предузеће евидентира да је возило са одређеним регистарским бројем прекорачило дозвољену средњу (просечну) брзину на ауто-путу, чиме је извршен прекршај, али без сазнања о томе ко је власник или возач истог. Возилом може управљати власник, члан његове породице, пријатељ или чак лице које је возило украло. То, јавно предузеће не зна, а нема овлашћење ни да утврђује.

Када добије податак да је одређено возило прекорачило дозвољену брзину, полиција је законом овлашћена да започне обраду података о личности, у циљу утврђивања прекршиоца односно прекршајног кажњавања.

model-zakona-baner-eng

Statistics

  • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

    31.8.2017.

    PENDING: 4.163

    DONE: 54.631

    Read more...

centralni-registar-baner-eng


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-eng
novi zup cir

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs