петак, 13 октобар 2017 09:00

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности покренуо је 5.10.2017. поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарству здравља, поводом вести објављеној на веб сајту Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, коју су пренели многи медији, а у којој се између осталог наводи: „Министри Владе договорили су са амбасадором Кине у Србији и директором смедеревске Железаре механизам контроле боловања... као и на који начин ће се он спроводити... ово ће бити једна врста пилот пројекта, који ће, уколико буде дао добре резултате, бити опште примењиван..."

Имајући у виду да било какав механизам контроле боловања подразумева обраду података о личности, и то података који су по закону нарочито осетљиви, Повереник је од оба министарства затражио да се у року од три дана изјасне о томе шта наведени "пилот пројекат" као и "договорени механизам контроле боловања" подразумевају, који је правни основ за наведену обраду података о личности, као и о низу других релевантих питања.

 
петак, 06 октобар 2017 09:41

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности покренуо је поступак надзора над применом Закона о заштити података о личности у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарству здравља.

Поступак је покренут поводом вести објављеној у медијима, а и на веб сајту Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у којој се између осталог наводи: „Министри владе договорили су са амбасадором Кине у Србији и директором смедеревске Железаре механизам контроле боловања... као и на који начин ће се он спроводити... ово ће бити једна врста пилот пројекта, који ће, уколико буде дао добре резултате, бити опште примењиван..."

 
четвртак, 05 октобар 2017 10:56

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у писму министарки правде затражио је да министарство предузме кораке ради отклањања неконзистентних, међусобно контрадикторних решења у појединим законима која су извор дилема у вези са правом на заштиту података о личности и константан извор угрожавања тог права.

 
уторак, 03 октобар 2017 10:38

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности донео је решење о извршењу којим је, под претњом новчаног кажњавања, позвао Више јавно тужилаштво у Београду да у року од два дана достави новинарки Портала Пиштаљка тражене информације у вези са предметом против Синише Малог, из којих се може сазнати:

- број наведеног предмета, због којих кривичних дела се води и у којој фази се налази, које радње је Тужилаштво предузело у том предмету, као и да ли је Синиша Мали саслушан и када,

- шта је Тужилаштво предузело поводом Извештаја Агенције за борбу против корупције из 2016. године,

- када је Тужилаштво добило извештај Управе за спречавање прања новца о контроли финансијских активности Синише Малог коју је Управа вршила по пријави Hypo Alpe-Adria banke из 2009. године и шта је предузело поводом истог.

 
петак, 29 септембар 2017 11:41

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности окончао је поступак надзора над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности од стране Народне скупштине Републике Србије покренут поводом молбе групе запослених у Народној скупштини.

Наведеном молбом затражено је од Повереника да предузме потребне мере, односно провери наводе из текста који се појавио у медијима, а у коме се наводи "да је неовлашћена особа током августа 2017. године ушла у канцеларију за људске ресурсе и узела фотокопије досијеа већине запослених."

У циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања овлашћена лица Повереника затражила су и извршила увид у сву потребну документацију и узела усмена изјашњења од надлежних службених лица у Народној скупштини, о чему је сачињен записник.

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 30.9.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.333

    ОБРАЂЕНО: 55.280

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir

portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs