ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 23.09.2021. године писмену одлуку La Prairie Group AG, са седиштем у Швајцарској, којом ово привредно друштво именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности.

Представник овог привредног друштва за Републику Србију је адвокатска канцеларија Karanović & Partners, са седиштем у улици Ресавска број 23, Београд.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 06.09.2021. године писмену одлуку ARISTON THERMO CROATIA DOO, са седиштем у Загребу, Република Хрватска, којом ово привредно друштво именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности.

Представник овог привредног друштва за Републику Србију је Адвокатско ортачко друштво Јанковић Поповић Митић, са седиштем у улици Палмотићева број 16а, Београд.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 07.09.2021. године писмену одлуку Stunlock Studios AB, са седиштем у Шведској, којом ово привредно друштво именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности.

Представник овог привредног друштва за Републику Србију је адвокатска канцеларија Karanović & Partners, са седиштем у улици Ресавска број 23, Београд.

1.9.Obuka Данас је Служба Повереника одржала завршну обуку у оквиру програма „Како да истражујем и извештавам о стању људских права“ Иницијативе младих за људска права.

Курс је био усмерен ка млађој популацији којима је пружена прилика да науче важност извештавања о људским правима, методама прикупљања информација, систематизацији, објављивању и коришћењу налаза до којих су дошли у свом активистичком ангажовању.

Заменица повереника, Сања Унковић, пожелела је добродошлицу учесницима и истакла важност институције Повереника у обезбеђивању права на приступ информацијама од јавног значаја. Такође је указала на развој службе нагласивши будуће циљеве Повереника да се отворе регионална представништва у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.

 Портал отворених података

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.8.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.293
ОБРАЂЕНО: 103.943

Опширније...