ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник Милан Мариновић и Заменица Повереника Сања Унковић су 13.5.2022. године одржали на Факултету организационих наука Универзитета у Београду предавање студентима треће године основних студија, на тему Заштите података о личности и дугогодишње праксе Повереника у тој области.

Повереник Милан Мариновић, заменица Повереника Сања Унковић, саветница повереника Рада Ковачевић и Драгослав Ђукић из Кабинета Повереника одржали су данас састанак са представницима Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ), ЕУ делегације у Србији и Министарства правде. Тема састанка била је подршка ГИЗ-а у оквиру пројекта Јачање владавине права у Србији. Овим пројектом је предвиђена подршка имплементацији мера из Акционог плана за Поглавље 23 укључујући и мере за заштиту података о личности.

12.4 Повереник Милан Мариновић и заменица Повереника Сања Унковић примили су јуче студенте који ће обављати двонедељну стручну праксу код Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. То је осма генерација студената са Клинике за еколошко право Правног факултета у Београду и прва студената који су се пријавили за ову праксу путем Сајма студентске стручне праксе у јавној управи 2021/2022.

Студенти ће током обављања стручне праксе имати прилику да примене досадашња теоријска знања и стекну потпуно нове вештине за струку за коју се образују, да се ближе упознају са радним окружењем ове институције. Том приликом указано је на значај едукације и стручног усавршавања студената у овим областима. Посебно је истакнута актуелна сарадња са Факултетом безбедности у Београду, у виду кратког програма студија за менаџере у области заштите података о личности, и са Правним факултетом у Крагујевцу, за будуће менаџере за приступ информацијама и заштите података о личности.

Недавно је потписан и Споразум о сарадњи са Правним факултетом у Новом Саду, а у плану је да се сарадња оствари и са другим високошколским институцијама у Србији.

У складу са обавезама из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности на својој интернет страници www.poverenik.rs пустио је у рад Jединствени информациони систем информатора о раду. На основу истог закона, у овом систему се информатор израђује у електронском и машински читљивом облику, у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти („Сл. гласник РС“, број 10/22). Повереник је у овом информационом систему сачинио и објавио сопствени информатор о раду.

Збирни месечни статистички
подаци у области доступности
информацијама и заштите
података о личности

 на дан 28.4.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 2.888

ОБРАЂЕНО: 112.348

Опширније...