Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Родољуб Шабић примио је Нору Хаиринен, шефицу политичког сектора Делегације ЕУ у Србији и задржао се са њом у дужем разговору.

Предмет разговара била су људска права и њихова заштита у Србији, а посебно право на слободан приступ информацијама и право на заштиту података о личности. У том контексту разговарано је о најављеним изменама Закона о слободном приступу информацијама и о недавно усвојеном Закону о заштити података о личности.

SEПовереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је шефа Мисије Савета Европе у Београду Тобијаса Флесенкемпера и задржао се са њим у дужем разговору.

Главна тема разговора била су отворена питања у вези са заштитом података о личности, посебно проблеми које ће изазвати примена новог, недавно усвојеног Закона о заштити података о личности.

Шеф Мисије СЕ интересовао се за статус институције Повереника и проблеме са којима се у раду суочава, као и за начин и критеријуме за избор новог повереника.

Разговарано је и о низу других питања у вези са слободом приступа информацијама, слободом медија и укупним стањем људских права у Републици Србији, а шеф Мисије СЕ изразио је пуну спремност своје организације да пружи подршку активностима Повереника.  

Почев од 01. децембра 2018. године на интернет презентацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности пуштен је у рад Портал за достављање годишњих извештаја органа власти, с циљем да се органима власти олакша извршавање њихове законске обавезе.

Обавезу достављања годишњих извештаја Поверенику о радњама предузетим у циљу примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја имају сви државни органи, органи територијалне аутономије, органи локалне самоуправе, као и све организације којима је поверено вршење јавних овлашћења. До сада су се ови извештаји достављали писаним путем (до 20. јануара текуће године за претходну годину), а убудуће ће се достављати искључиво електронским путем, путем Портала који је доступан на интернет презентацији Повереника.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић је данас на позив руководства Удружења новинара Србије (УНС) посетио седиште ове новинарске организације и задржао се са новинарима у дужем разговору.

upoznajte cir

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 31.12.2018. У ПРОЦЕДУРИ: 3.341 ОБРАЂЕНО: 72.623

Опширније...
 Портал отворених података