ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

15.10. NS Славољупка Павловић, помоћница генералног секретара у Служби Повереника – Сектор за жалбе и извршења – приступ информацијама, одржала је јуче у Новом Саду обуку из области слободног приступа информацијама од јавног значаја за запослене у органима покрајинске управе, а у организацији Службе за управљање људским ресурсима Покрајинске владе Аутономне покрајине Војводина. Обуци су присуствовала овлашћена лица за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, као и лица одговорна за израду и ажурирање информатора о раду у покрајинским органима јавне власти.

15.10 Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је потписао данас Споразум о сарадњи у пружању подршке јавне управе високошколским установама у образовном процесу, у циљу спровођења стручне праксе за студенте пет државних универзитета - у Београду, Крагујевцу, Нишу, Новом Саду и Новом Пазару.

Овај споразум, поред Повереника, потписало је још 17 државних органа. Ово је први пут да органи државне управе и факултети успоставе системски приступ у унапређењу теоријског знања и практичног рада у државним органима. Стручна пракса биће реализована у току академске 2021/2022. године, у периоду од новембра 2021. до маја 2022. године.

12 10 21 Служба Повереника данас је, у организацији са УСАИД-овим Пројектом за одговорну власт, одржала онлајн обуку на тему „Примена Закона о заштити података о личности“ за чланове Фармацеутске коморе Србије.

Повереник Милан Мариновић истакао је да је ово први пут да Служба Повереника организује обуку за субјекте који рукују подацима о здрављу физичких лица, који, због своје осетљивости, представљају посебну врсту података о личности и смеју се обрађивати под веома рестриктивним условима. Повереник се захвалио УСАИД Пројекту на иницијативи за реализацијом ове врсте обуке и истакао да чланови Фармацеутске коморе морају располагати одговарајућим знањем о заштити података о личности, како би могли да испуне све обавезе које им Закон прописује, а чије кршење повлачи и прекршајну одговорност.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 06.10.2021. године писмену одлуку Orsay GmbH, са седиштем у Немачкој, којом ово привредно друштво именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности.

Представник овог привредног друштва за Републику Србију је Ordiser доо Београд, са седиштем на адреси Јурија Гагарина 16, Нови Београд.

 Портал отворених података

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.9.2021.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.266

ОБРАЂЕНО: 104.752

Опширније...