Служба Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржала је 16. и 17. јуна 2021, online обуку на тему „Примена Закона о заштити података о личности“. Обуци су присуствовала именована лица за заштиту података о личности као и они који ће те послове обављати у будућности.

Повереник позива сва заинтересована лица за предстојеће обуке у организацији Службе Повереника, да му се обрате са захтевом путем е маил адресе: office@poverenik.rs .

Овим наглашавамо да су ове обуке које Служба Повереника одржава некомерцијалног карактера, без финансијске надокнаде.

Имајући у виду чињеницу да професионални управници обрађују податке о личности станара, Повереник је препознао потребу њихове едукације у области заштите података о личности. Тим поводом Служба Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржала је јуче online обуку Удружењу професионалних управника Београда на тему „Примена Закона о заштити података о личности“.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 09.06.2021. године писмену одлуку компанијe Sharkmob AB са седиштем у Шведској, којим ова компанија именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности.

Представник ове компаније за Републику Србију је адвокатска канцеларија Karanović & Partners, са седиштем у улици Ресавска 23, Београд.

1KG На Правном факултету у Крагујевцу одржан је састанак Повереника и заменице повереника са деканом, продеканом и секретаром Факултета. На састанку се разговарало о ;едукацији студената и професора на тему заштите података о личности, покретања кратког програма студија на Факултету, а у вези са заштитом људских права из надлежности Повереника и отварањем канцеларије Повереника у Крагујевцу.

 Портал отворених података

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.5.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.512
ОБРАЂЕНО: 101.066

Опширније...