PRESS RELEASES

Пренос података о личности из Србије у Велику Британију након Брегзита

Wednesday, 30. December 2020. 12:32

Последњег дана ове године окончава се поступак напуштања Европске уније од стране Уједињеног краљевства Велике Британије и Северне Ирске, а тиме ће на територији Уједињеног краљевства престати непосредна примена Опште уредбе о заштити података (Уредба о заштити физичких лица у односу на обраду података о личности и о слободном кретању таквих података и о стављању ван снаге Директиве 95/46 ЕЗ)...

Read more...


NEWS

Рок за достављање годишњих извештаја Поверенику истиче 20. јануара 2021. године

Monday, 18. January 2021. 09:41

Повереник подсећа одговорна лица у органима власти на обавезу достављања годишњег извештаја која је прописана чланом 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр.120/2004 54/2007, 104/2009 и 36/2010), као и да тај рок иситче 20. јануара 2021. године. Од 2018. године годишњи извештаји достављају се Поверенику искључиво електронским путем. У том смислу, у периоду од 01. до...

Read more...


Monthly Statistical Report

in the field of Access to Information

and Personal Data Protection

30.12.2020.

PENDING: 2.994

DONE: 96.249

 

Read more...