PRESS RELEASES

Дезинформација фирме "Винча Дата Аналитика" у вези контролних листа

Wednesday, 27. November 2019. 08:39

Велики број субјеката обратио се Служби Повереника поводом обука за попуњавање контролних листа, за које добијају понуде од фирме "Винча Дата Аналитика", а у којим понудама се организатор обука позива на акте Повереника. Повереник овим путем обавештава јавност и све заинтересоване субјекте да никакво овлашћење није дао истој фирми, нити је Повереник у било каквим пословним односима са истом фирмом. Информације о...

Read more...


NEWS

Обавештење о достављању годишњих извештаја Поверенику

Thursday, 05. December 2019. 10:40

Повереник подсећа одговорна лица у државним органима да je oд 2018. године измењен начин испуњавања обавезе прописане чланом 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр.120/04 54/07, 104/09 и 36/10), која се односи на достављање годишњег извештаја Поверенику о радњама предузетим у циљу примене овог закона. Наведени годишњи извештаји достављају се Поверенику искључиво електронским путем. У том...

Read more...


Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 30.11.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.958  ОБРАЂЕНО: 85.025

Read more...
 Портал отворених података