Press Releases

Повереник поднео Народној скупштини Годишњи извештај за 2018.годину

Monday, 25. March 2019. 09:48

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности доставио је Народној скупштини Републике Србије Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности у 2018. години. Извештај је достављен и Председнику Републике, Заштитнику грађана и Влади Републике Србије и истакнут на веб презентацији Повереника.

Read more...

Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 28.02.2019. PENDING: 4.543 DONE: 74.961

Read more...
Open Data Portal
News

Повереник пустио у рад софтвер који омогућава грађанима да се упознају са документима који представљају пример…

Thursday, 21. March 2019. 10:03

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности на својој званичној интернет презентацији пустио је у рад софтвер који омогућава грађанима и најширој јавности да брзо, лако и ефикасно претражују праксу Повереника и тиме се упознају са одређеним документима насталим у раду Повереника. Повереник овим омогућава приступ одређеним документима који као примери представљају актуелну праксу Повереника и документима...

Read more...