Press Releases

ПОВЕРЕНИК СПРОВЕО ПОСТУПАК НАДЗОРА ПОВОДОМ УПОТРЕБЕ еКГ КАРТИЦА У КРАГУЈЕВЦУ

Friday, 09. August 2019. 09:32

Поводом вести из средстава јавног информисања да ће у Крагујевцу родитељи бити у обавези да употребом тзв. еКГ картице за јавни превоз пријављују долазак и одлазак деце из обданишта,; Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности спровео је по службеној дужности поступак надзора над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности од стране Градске...

Read more...

Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 31.7.2019. PENDING: 3.465 DONE: 79.751

Read more...
Open Data Portal
News

Повереница за заштиту равноправности у посети Поверенику

Monday, 19. August 2019. 14:14

 Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић, састао се са Бранкицом Јанковић, Повереницом за заштиту равноправности, са којом је разговарао о питањима из области рада две независне институције и њиховој даљој сарадњи. Главна тема разговора се односила на активности у области заштите података о личности, имajући у виду дa je зaштитa пoдaтaкa o личнoсти вeoмa...

Read more...