Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 15.03.2021. године писмену одлуку Proxima Beta Pte. LTD и WeChat International Pte. LTD, привредних друштава у саставу Tencent групе, чије пословање укључује апликације PUBG Mobile I WeChat, са седиштем у Сингапуру, којом ова привредна друштва именују свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности.

KG Дана 4. марта 2021. године повереник, Милан Мариновић одржао је састанак са градоначелником Крагујевца, Николом Дашићем. Тема састанка је била повереникова иницијатива да се изменама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности да образује своје организационе јединице и у градовима ван места свог седишта. Саговорници су се сагласили да је иницијатива веома добра и да би допринела већем остварењу права грађана Крагујевца и централне Србије на приступ информацијама од јавног значаја.

Nemackiamb Дана 25. фебруара 2021. године; у службеним просторијама Повереника  за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржан је састанак повереника  Милана Мариновића и амбасадора Савезне Републике Немачке Thomas-а Schieb-а. На састанку се, у контексту спровођења реформи у Републици Србији у циљу приступања ЕУ,  разговарало о ангажовању Повереника на изменама и допунама Закона о приступу информацијама од јавног значаја, као и покретању иницијативе за  активирање и ажурирање Стратегије за заштиту података о личности у оквиру које би се, између осталог, приступило усаглашавању свих релевантних прописа са Законом о заштити података о личности.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 22.02.2021. године писмену одлуку компаније Spotify AB, са седиштем у Стокхолму, Шведска, којом ова компанија именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности,

Представник ове компаније за Републику Србију је Адвокатска канцеларија Karanović & Partners о.а.д. Београд, са адресом Ресавска број 23, Београд.

 Портал отворених података

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 30.6.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.544
ОБРАЂЕНО: 101.898

Опширније...