ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 09.06.2021. године писмену одлуку компанијe Sharkmob AB са седиштем у Шведској, којим ова компанија именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности.

Представник ове компаније за Републику Србију је адвокатска канцеларија Karanović & Partners, са седиштем у улици Ресавска 23, Београд.

1KG На Правном факултету у Крагујевцу одржан је састанак Повереника и заменице повереника са деканом, продеканом и секретаром Факултета. На састанку се разговарало о ;едукацији студената и професора на тему заштите података о личности, покретања кратког програма студија на Факултету, а у вези са заштитом људских права из надлежности Повереника и отварањем канцеларије Повереника у Крагујевцу.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 14.05.2021. године писмену одлуку компанијe SA Coca-Cola Services N.V. (компанија је чланица групе The Coca-Cola Company и руковалац је подацима који се у Републици Србији обрађују путем апликације за паметне уређаје Coca-Cola App, која корисницима из Републике Србије нуди различите забавне садржаје) са седиштем у Бриселу, којим ова компанија именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 26.4.2021. године писмену одлуку; Upwork Inc, са седиштем у Сједињеним Америчким државама, којом ово привредно друштво именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности,

Представник овог привредног друштва за Републику Србију је Адвокатска канцеларија Карановић&partners са адресом Ресавска 23, Београд.

 Портал отворених података

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.9.2021.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.266

ОБРАЂЕНО: 104.752

Опширније...