Повереник подсећа одговорна лица у органима власти на обавезу достављања годишњег извештаја која је прописана чланом 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр.120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010).

Од 2018. године годишњи извештаји достављају се Поверенику искључиво електронским путем.

У том смислу, у периоду од 01. до 20. јануара 2021. године, годишњи извештај за 2020. годину потребно је доставити Поверенику искључиво путем Порталa за достављање годишњих извештаја органа власти https://izvestaji.poverenik.rs/ .

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 10.12.2020. године писмене одлуке компанија AiCure LLC и TOPTAL LLC, са седиштем у САД, којим ове компаније именују своје представнике за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности,

Представник AiCure LLC за Републику Србију је Адвокатска канцеларија SOG / Samardžić Oreški Grbović а.о.д. са адресом Кондина 13, Београд.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 07.12.2020. године писмену одлуку компаније Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited, са седиштем у Сингапуру, којом ова компанија именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности,

Представник ове компаније за Републику Србију је Адвокатска канцеларија Karanović & Partners, са седиштем у Ул. Ресавска 23, Београд.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 26.11.2020. године писмену одлуку компаније Yandex LLC, са седиштем у Москви, којом ова компанија именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности,

Представник ове компаније за Републику Србију је Адвокатска канцеларија Живковић Самарџић, са адресом Македонска 30, Београд.

 Портал отворених података

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 30.6.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.544
ОБРАЂЕНО: 101.898

Опширније...