ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Имајући у виду чињеницу да професионални управници обрађују податке о личности станара, Повереник је препознао потребу њихове едукације у области заштите података о личности. Тим поводом Служба Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржала је јуче online обуку Удружењу професионалних управника Београда на тему „Примена Закона о заштити података о личности“.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 09.06.2021. године писмену одлуку компанијe Sharkmob AB са седиштем у Шведској, којим ова компанија именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности.

Представник ове компаније за Републику Србију је адвокатска канцеларија Karanović & Partners, са седиштем у улици Ресавска 23, Београд.

1KG На Правном факултету у Крагујевцу одржан је састанак Повереника и заменице повереника са деканом, продеканом и секретаром Факултета. На састанку се разговарало о ;едукацији студената и професора на тему заштите података о личности, покретања кратког програма студија на Факултету, а у вези са заштитом људских права из надлежности Повереника и отварањем канцеларије Повереника у Крагујевцу.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 14.05.2021. године писмену одлуку компанијe SA Coca-Cola Services N.V. (компанија је чланица групе The Coca-Cola Company и руковалац је подацима који се у Републици Србији обрађују путем апликације за паметне уређаје Coca-Cola App, која корисницима из Републике Србије нуди различите забавне садржаје) са седиштем у Бриселу, којим ова компанија именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности.

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

Опширније...