Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је Уставном суду Републике Србије Предлог за оцену уставности члана 10 став 3 Закона о националном ДНК регистру.

Повереник је, такође, предложио Уставном суду, да у складу са својим овлашћењима, укаже Народној скупштини Републике Србије на потребу доношења новог закона о ДНК регистру или потребу измена и допуна постојећег закона.

Предлог за оцену уставности заснива се на чињеници да је, упркос врло јасној одредби члана 42. Устава, као и ранијем јасно и прецизно израженом ставу Уставног суда да се обрада података уређује искључиво законом, законодавац прописао да се ближи услови за размену и преношење података из ДНК регистра уређују подзаконским актом Владе. Таква одредба, будући да размена и преношење података представљају радње обраде података о личности, у директној је супротности са наведеном уставном одредбом.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић примио је данас Амбасадора Краљевине Холандије у Србији, Њ.Е. Хенк ван ден Дола и задржао се са њим у дужем разговору.

Основне теме разговора биле су положај Србије у процесу европских интеграција и проблеми које Србија има у планирању и остваривању циљева која се односе на људска права и функционисање правне државе.

Амбасадор се интересовао за ставове повереника у вези са успостављањем новог законодавног оквира у областима људских права која Повереник штити, за проблеме у вези са доношењем новог Закона о заштити података о личности и Законама о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Повереник је подсетио да је надлежнима покушао пружити највећу могућу помоћ, посебно у припреми новог Закона о заштити података о личности, припремивши комплетан Модел новог закона, усклађен са стандардима ЕУ и ставивши га Влади на располагање. Нажалост, то је остало без ефеката, будући да није било спремности да се помоћ прихвати па је, уместо Модела који је добио најширу подршку стручне јавности, у јавну расправу стављен Нацрт закона који је далеко испод очекиваног и нужног нивоа.

Предмет разговора је био и однос извршне и законодавне власти према институцији Повереника, a Амбасадор је као веома вредно и корисно оценио деловање Повереника као независне институције и исказао спремност његове земље да помогне даљем развоју и јачању институције.

Поверенику за информације и заштиту података о личности, Родољубу Шабићу, град Шабац је поводом Дана града, 22. априла, доделио "Априлску награду за развој демократских вредности и поштовање људских права и слобода" и звање "Почасни грађанин Шапца".

Повереник се писмом које је прочитано на градској свечаности, јер због службених обавеза у иностранству није могао присуствовати свечаности, захвалио на признању.

Повереник ће првом слободном приликом посетити Шабац и лично и непосредно се захвалити на признању.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности организује Међународну конференцију на тему „Општа уредба ЕУ о заштити података о личности (GDPR). Конференција ће бити одржана 17. и 18. априла 2018. године у Београду.

Сва заинтересована лица Конференцију могу да прате путем live stream-a 17. и 18. априла, у периоду од 9,00 до 17.00 часова. Директан пренос Конференције на службеном youtube каналу Повереника:

.be.

.be.

upoznajte cir

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 28.02.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 4.543 ОБРАЂЕНО: 74.961

Опширније...
 Портал отворених података