Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности на својој званичној интернет презентацији пустио је у рад софтвер који омогућава грађанима и најширој јавности да брзо, лако и ефикасно претражују праксу Повереника и тиме се упознају са одређеним документима насталим у раду Повереника.

Повереник овим омогућава приступ одређеним документима који као примери представљају актуелну праксу Повереника и документима који као примери представљају архивирану праксу Повереника, све у областима како слободног приступа информацијама од јавног значаја тако и заштите података о личности.

Претрага се врши уласком у посебан одељак ("банер") под именом „Пракса Повереника“, на насловној страни интернет презентације Повереника, где је могуће вршити претрагу докумената на основу најмање једног параметра (врста предмета или кључна реч/правни институт или садржај/област).

Повереник учествује на 11. Mеђународној конференцији повереника за информације 2019 (ICIC 2019) која се одржава од 10. до 13. 3. 2019. године у Јужноафричкој републици, Јоханесбург, у организацији јужноафричког органа за приступ информацијама и Центра за људска права Универзитета у Преторији.

Невена Ружић, помоћница генералног секретара, учествује у раду конференције и има излагање на тему „Растући значај међуодноса између остваривања права на слободан приступ информацијама и заштите података о личности, укључујући отворене податке“ (Increasing importance of the interrelationship between ATI/FOI and data protection, including open data) дана 12.3.2019. године.

https://www.up.ac.za/media/shared/735/ZP_Files/CHR/2019/ICIC%20Conference/icic-programme07.03.2019.zp169649.pdf

 

Републички јавни тужилац, као орган надлежан за гоњење учинилаца кривичних и других казнених дела, као и заштиту уставности и законитости, поднео је Управном суду још једну тужбу против решења Повереника. Тужба је поднета на иницијативу Агенције за борбу против корупције, а против решења којим је Повереник поништио решење Агенције и наложио јој да новинарки Центра за истраживачко новинарство омогући увид и достави копију докумената (бланко менице, уговори о јемству, залоге у виду хипотека и сл.) које су политички субјекти користили као средства обезбеђења за узете кредите и зајмове у кампањама за све нивое избора, у 2012, 2014, 2016, 2017. и 2018. години, с тим што ће пре омогућавања приступа наведеним документима заштитити податке о личности (као што су адреса становања, лични матични број грађана, број банковног рачуна физичких лица и сл.), уколико су исти садржани у наведеним документима.

Више јавно тужилаштво у Београду је одбило да поступи по поновљеном захтеву Повереника и да му по члану 26. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја достави на увид службену белешку о обустави поступка у кривичном предмету против тадашњег градоначелника Синише Малог, а која му је неопходна за одлучивање по жалби тражиоца информације. Оваквим поступањем Tужилаштва се озбиљно отежава остваривање права јавности да зна, једног од основних људских права загарантованих Уставом.

Образлажући зашто не доставља тражене списе, Тужилаштво је у одговору навело да списи носе ознаку тајности „строго поверљиво“, у складу са Законом о тајности података, да је други орган тражене податке означио као тајне, као и да се одредба члана 26. став 2. Закона о слободном присту информацијама од јавног значаја односи искључиво на форму (носач информације), а не на садржину информација, оспоравајући тако Поверенику могућност увида у тајне податке.

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 30.11.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.958  ОБРАЂЕНО: 85.025

Опширније...
 Портал отворених података