Републички јавни тужилац, као орган надлежан за гоњење учинилаца кривичних и других казнених дела, као и заштиту уставности и законитости, поднео је Управном суду још једну тужбу против решења Повереника. Тужба је поднета на иницијативу Агенције за борбу против корупције, а против решења којим је Повереник поништио решење Агенције и наложио јој да новинарки Центра за истраживачко новинарство омогући увид и достави копију докумената (бланко менице, уговори о јемству, залоге у виду хипотека и сл.) које су политички субјекти користили као средства обезбеђења за узете кредите и зајмове у кампањама за све нивое избора, у 2012, 2014, 2016, 2017. и 2018. години, с тим што ће пре омогућавања приступа наведеним документима заштитити податке о личности (као што су адреса становања, лични матични број грађана, број банковног рачуна физичких лица и сл.), уколико су исти садржани у наведеним документима.

Више јавно тужилаштво у Београду је одбило да поступи по поновљеном захтеву Повереника и да му по члану 26. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја достави на увид службену белешку о обустави поступка у кривичном предмету против тадашњег градоначелника Синише Малог, а која му је неопходна за одлучивање по жалби тражиоца информације. Оваквим поступањем Tужилаштва се озбиљно отежава остваривање права јавности да зна, једног од основних људских права загарантованих Уставом.

Образлажући зашто не доставља тражене списе, Тужилаштво је у одговору навело да списи носе ознаку тајности „строго поверљиво“, у складу са Законом о тајности података, да је други орган тражене податке означио као тајне, као и да се одредба члана 26. став 2. Закона о слободном присту информацијама од јавног значаја односи искључиво на форму (носач информације), а не на садржину информација, оспоравајући тако Поверенику могућност увида у тајне податке.

Почев од 1. децембра 2018. године на интернет презентацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности пуштен је у рад Портал за достављање годишњих извештаја органа власти о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, о чему су органи благовремено обавештени. Законски рок за достављање годишњих извештаја је 20.јануар 2019.године.

Имајући у виду да је одређени број органа извршио регистрацију на Порталу, а да након тога није доставио извештај, због чега није могао добити потврду путем електронске поште, Повереник још једном позива те и друге органе који нису испунили ову законску обавезу, да то учине без одлагања, у складу са упутством за достављање извештаја које се налази на Порталу Повереника.

Портал ће бити отворен за достављање годишњих извештаја закључно са 5. фебруаром 2019. године. 

У понедељак 28.1.2019. године од 11,00 до 14,00 часова, у свечаној сали Kлуба посланика, у Улици Толстојева 2, у Београду, биће обележен Дан заштите података о личности у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Скуп ће отворити Станојла Мандић, заменица Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности; њ.е. Сем Фабрици, шеф Делегације Европске уније у Србији, њ.е. Андреа Орицио, шеф Мисије ОЕБС у Србији;  и Тобијас Флесенкемпер, шеф Канцеларије Савета Европе у Београду.

Том приликом Повереник ће представити стање у области заштите података о личности у Србији, новине које доноси нови Закон о заштити података о личности, као и нову публикацију „Заштита података о личности – ставови и мишљења Повереника бр. 4“. 

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 31.12.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.325 ОБРАЂЕНО: 86.696

Опширније...
 Портал отворених података