Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржаће у среду 6.6.2018. године у 9,30 часова у „Медија центру“ (Београд, Теразије 3, мала сала) конференцију за медије поводом ризика и опасности које носи обрада података о личности путем интернет апликације "Изабрани доктор".

Апликација „Изабрани доктор“ је протекле недеље представљена са много публицитета. Повереник је одмах по отварању апликације добио пријаву у којој је указано на потенцијалне злоуопотребе података због неадекватног начина обраде и хитно је отворио поступак надзора над више релевантних субјеката. Међутим, како су постојећи пропусти, ризици и опасности у обради података путем наведене апликације таквог интензитета и могу озбиљно угрозити право на приватност свих лица која се налазе у здравственом систему, Повереник је хитно обавестио јавност и грађане о томе и позвао на опрезност. Чекање да се оконча поступак надзора у овом случају би обесмислило мере које је Повереник као заштитник података о личности дужан да предузме. Зато је било неопходно реаговати одмах и ублажити и минимизовати потенцијалну штету по права грађана.

Поводом почетка примене Опште уредбе (Европског парламента и Савета Европске уније) о заштити лица у вези са обрадом података о личности и слободном кретању таквих података и стављању ван снаге Директиве 95/46/ЕЗ, (на енглеском: General Data Protection Ragulation – GDPR), Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности припремио је листу најчешће постављених питања на које је дао одговоре.

У овом документу, Повереник је покушао да одговори и на питање да ли се Општа уредба примењује на руковаоце из Републике Србије, као и које су обавезе у случају да се примењује.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је Уставном суду Републике Србије Предлог за оцену уставности члана 10 став 3 Закона о националном ДНК регистру.

Повереник је, такође, предложио Уставном суду, да у складу са својим овлашћењима, укаже Народној скупштини Републике Србије на потребу доношења новог закона о ДНК регистру или потребу измена и допуна постојећег закона.

Предлог за оцену уставности заснива се на чињеници да је, упркос врло јасној одредби члана 42. Устава, као и ранијем јасно и прецизно израженом ставу Уставног суда да се обрада података уређује искључиво законом, законодавац прописао да се ближи услови за размену и преношење података из ДНК регистра уређују подзаконским актом Владе. Таква одредба, будући да размена и преношење података представљају радње обраде података о личности, у директној је супротности са наведеном уставном одредбом.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић примио је данас Амбасадора Краљевине Холандије у Србији, Њ.Е. Хенк ван ден Дола и задржао се са њим у дужем разговору.

Основне теме разговора биле су положај Србије у процесу европских интеграција и проблеми које Србија има у планирању и остваривању циљева која се односе на људска права и функционисање правне државе.

Амбасадор се интересовао за ставове повереника у вези са успостављањем новог законодавног оквира у областима људских права која Повереник штити, за проблеме у вези са доношењем новог Закона о заштити података о личности и Законама о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Повереник је подсетио да је надлежнима покушао пружити највећу могућу помоћ, посебно у припреми новог Закона о заштити података о личности, припремивши комплетан Модел новог закона, усклађен са стандардима ЕУ и ставивши га Влади на располагање. Нажалост, то је остало без ефеката, будући да није било спремности да се помоћ прихвати па је, уместо Модела који је добио најширу подршку стручне јавности, у јавну расправу стављен Нацрт закона који је далеко испод очекиваног и нужног нивоа.

Предмет разговора је био и однос извршне и законодавне власти према институцији Повереника, a Амбасадор је као веома вредно и корисно оценио деловање Повереника као независне институције и исказао спремност његове земље да помогне даљем развоју и јачању институције.

upoznajte cir

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 31.5.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.572 ОБРАЂЕНО: 78.265

Опширније...
 Портал отворених података