Заменица повереника Станојла Мандић, на позив Делегације ЕУ у Србији, учествовала је на састанку Делегације ЕУ у Србији са Амбасадорима држава чланица ЕУ. Заменица повереника је упознала учеснике састанка са активностима и изазовима у погледу слободе приступа информацијама и заштите података о личности. Изражена је подршка раду институције Повереника и указано на значај избора новог повереника у што краћем року.

Представница Светске банке Елен Кели, експерт за правосуђе, посетила је Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Помоћник генералног секретара, Александар Ресановић, упознао је госпођу Кели са надлежностима и активностима Повереника, са препрекама с којима се Повереник суочава у раду, као и са поступањем органа правосуђа у односу на акте Повереника, све у областима приступа информацијама од јавног значаја и заштите података о личности.;

Госпођа Кели је изразила подршку вишегодишњим напорима Повереника усмереним на остваривање права грађана у областима приступа информацијама од јавног значаја и заштите података о личности и изразила спремност да се ближе упозна са наводима из Извештаја Повереника за 2018. годину.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности на својој званичној интернет презентацији пустио је у рад софтвер који омогућава грађанима и најширој јавности да брзо, лако и ефикасно претражују праксу Повереника и тиме се упознају са одређеним документима насталим у раду Повереника.

Повереник овим омогућава приступ одређеним документима који као примери представљају актуелну праксу Повереника и документима који као примери представљају архивирану праксу Повереника, све у областима како слободног приступа информацијама од јавног значаја тако и заштите података о личности.

Претрага се врши уласком у посебан одељак ("банер") под именом „Пракса Повереника“, на насловној страни интернет презентације Повереника, где је могуће вршити претрагу докумената на основу најмање једног параметра (врста предмета или кључна реч/правни институт или садржај/област).

Повереник учествује на 11. Mеђународној конференцији повереника за информације 2019 (ICIC 2019) која се одржава од 10. до 13. 3. 2019. године у Јужноафричкој републици, Јоханесбург, у организацији јужноафричког органа за приступ информацијама и Центра за људска права Универзитета у Преторији.

Невена Ружић, помоћница генералног секретара, учествује у раду конференције и има излагање на тему „Растући значај међуодноса између остваривања права на слободан приступ информацијама и заштите података о личности, укључујући отворене податке“ (Increasing importance of the interrelationship between ATI/FOI and data protection, including open data) дана 12.3.2019. године.

https://www.up.ac.za/media/shared/735/ZP_Files/CHR/2019/ICIC%20Conference/icic-programme07.03.2019.zp169649.pdf

 

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.11.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.115

ОБРАЂЕНО: 95.482

Опширније...
 Портал отворених података