ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности организује Међународну конференцију на тему „Општа уредба ЕУ о заштити података о личности (GDPR). Конференција ће бити одржана 17. и 18. априла 2018. године у Београду.

Сва заинтересована лица Конференцију могу да прате путем live stream-a 17. и 18. априла, у периоду од 9,00 до 17.00 часова. Директан пренос Конференције на службеном youtube каналу Повереника:

.be.

.be.

 

Општа уредба ЕУ о заштити података о личности (GDPR) је један од најзначајнијих међународних аката у области заштите података о личности, а чија примена се тиче и држава које нису чланице ЕУ. Територијално важење овог акта је проширено, па се Уредба примењује и на обраду података о личности лица која се налазе у Европској унији, а коју обавља руковалац или обрађивач података који нема пословно седиште у Европској унији ако су активности повезане с нуђењем роба и услуга лицима у Европској унији (без обзира на то да ли то лице треба да изврши плаћање) или праћењем њиховог понашања докле год се њихово понашање одвија унутар Уније. То практично значи да и привредна друштва која имају пословно седиште у Србији морају да поштују правила Уредбе ако обрађују податке о личности лица у Европској унији под напред наведеним условима.

С друге стране, Република Србија има обавезу да усклади национално законодавство са правом Европске уније. Докле смо стигли?

Шта GDPR значи за грађане Републике Србије, шта за привреду Србије, да ли и какве обавезе намеће органима јавне власти у Србији? Да ли наши грађани могу очекивати онај ниво заштите својих права који имају грађани Европске уније? Да ли су Европска унија и њене чланице спремне за примену GDPR и с каквим изазовима морају да се носе? Ово су само нека од „врућих“ питања на која ћемо покушати да дамо одговор. Почетком примене GDPR -а много тога ће се променити и унапредити у контексту заштите једног од основних људских права – права на заштиту података о личности. Повереник организује ову конференцију у жељи да најширој јавности приближи значај GDPR-а и подигне свест о томе како ће овај акт утицати на појединца, али и разне друге заинтересоване актере, првенствено привреду и органе јавне власти чија је обавеза да штите права појединца.

Конференцију ће отворити г. Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, њ. е. Арне Санес Бјорнстад (Arne Sannes Bjornstad), амбасадор Краљевине Норвешке, њ.е. Андреа Орицио (Andrea Orizio), шеф Мисије ОЕБС у Србији, гђа Матеја Норчич-Штамцар (Mateja Norčič-Štamcar), заменица шефа Делегације Европске уније у Србији и гђа Ирина Сахакијан Ветер (Irina Sahakyan Vetter), заменица шефа Канцеларије Савета Европе у Београду.

На Конференцији ће говорити стручњаци из области заштите података о личности који руководе у органима за заштиту података о личности у земљама чланицама ЕУ (Информацијска повереница Републике Словеније, директор Агенције за заштиту особних података у Републици Хрватској и др.), али и државама које нису чланице (директор Националног центра за заштиту личних података у Републици Молдавији, директор Агенције за заштиту личних података у Босни и Херцеговини и др.). Учешће на конференцији ће такође узети неки од најзначајнијих стручњака у земљи у области заштите података о личности.