Поводом почетка примене Опште уредбе (Европског парламента и Савета Европске уније) о заштити лица у вези са обрадом података о личности и слободном кретању таквих података и стављању ван снаге Директиве 95/46/ЕЗ, (на енглеском: General Data Protection Ragulation – GDPR), Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности припремио је листу најчешће постављених питања на које је дао одговоре.

У овом документу, Повереник је покушао да одговори и на питање да ли се Општа уредба примењује на руковаоце из Републике Србије, као и које су обавезе у случају да се примењује.

Повереник се нада да ће се бројне дилеме са којима се суочавају, како појединци на које се подаци односе, тако и правна лица која желе да послују у Европској унији или да послују са лицима из Европске уније, решити по усвајању одавно неопходног Закона о заштити података о личности.

Подсећања ради, Општа уредба се у Европској унији примењује од 25. маја 2018. године, непосредно у свим државама чланицама. Република Србијa обавезала се Споразумом о стабилизацији и придруживању да ће ускладити национално законодавство у области заштите података са правним тековинама Европске уније. Питање заштите података о личности од значаја је за приступање Европској унији и тема је преговарачких поглавља 23 „Правосуђе и основна права“ и 24 „Правда, слобода и безбедност“.


upoznajte cir

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 28.02.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 4.543 ОБРАЂЕНО: 74.961

Опширније...
 Портал отворених података