Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржао је 8-9 и 13-14. августа две дводневне обуке „Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја у пракси,".

Обуке су организоване за овлашћена лица у органима власти за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и лица која су задужена за израду и ажурирање информатора о раду.

На овим обукама учесници су имали прилику да се упознају са интересантним случајевима из праксе Повереника и да дискутују о отвореним питањима. У делу обуке посвећеном информаторима у раду учесници су упознати са најчешћим грешкама у изради Информатора, као и са примерима добре праксе.

Обукама су присуствовали представници више од 50 органа власти (независна тела, министарства, органи и организације, јавна предузећа правосудни органи, органи локалне самоуправе) Учесници на обукама дали су високе оцене за реализацију ових активности, а међу коментарима учесника честа је била сугестија да је неопходно „још оваквих обука“.


Збирни месечни статистички

подаци у области доступности 

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.6.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.337

ОБРАЂЕНО: 90.777

Опширније...
 Портал отворених података