ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић, примио је представнике "Београдске групе родитеља несталих беба" и задржао се са њима у дужем разговору.

Родитељи су изразили захвалност поверенику и његовим сарадницима на томе што су, током више година углавном захваљујући активностима Повереника, долазили до низа информација у вези са проблемом на чијем решавању инсистирају.

Тек након првог сусрета са повереником, још пре 10 година и након повереникове интервенције по њиховој жалби, јавности је учињен доступним посебни Извештај који је МУП сачинио по налогу Анкетног одбора Скупштине Србије. Тада је изгледало да ће се ствари померити са мртве тачке. Али, нажалост, то се није догодило.

Индолентан однос државе и одговорних према проблему, имао је за последицу и то да је у марту 2013. пресудом Европског суда за људска права у Стразбуру Србија проглашена одговорном за нерешавање проблема несталих беба и да је наложено да без одлагања приступи решавању проблема. Нажалост, проблем није решен.

Родитељи су изразили незадовољство Предлогом закона који је Влада ради "решавања проблема" пролетос доставила Скупштини, оцењујући да се закон не бави суштином проблема, да је акценат само на некаквој финансијској накнади за оштећене, а да сасвим занемарује оно што њих највише занима, утврђивање истине, правда и одговорност. С тим у вези, као и у вези са жалбама поводом приступа информацијама чији број у последње време опет расте, изразили очекивање да Повереник може да им помогне.

Повереник је родитељима одговорио да ће се по жалбама, у мери у којој је то могуће, поступати ажурно, али да он нема никакву могућност да утиче на садржину закона. Изразио је разумевање за њихово незадовољство односом надлежних према проблему, посебно имајући у виду да је рок за извршење пресуде Европског суда за људска права истекао још у октобру 2014. Повереник је оценио да даља индолентност може имати врло штетне последице. У првом до сада решеном случају Суд је обавезао Србију да плати накнаду од 10 хиљада евра, али не треба заборавити да је Суду у Стразбуру поднет веома велики број ових тужби. Уз то, имајући у виду да је неадекватан однос Србије према обавези из пресуде, већ у неколико наврата био предмет критичких расправа Комитета министара Савета Европе, штета по међународни углед државе може извесно бити и већа од финансијске.