Читај ми

У складу са обавезама које произилазе из Закона о заштити података о личности, Повереник је донео и објавио пети по реду подзаконски акт - Одлуку о листи врста радњи обраде података о личности за које се мора извршити процена утицаја на заштиту података о личности и тражити мишљење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности („Службени гласник РС“ број 45/2019). Претходна четири које је Повереник донео и објавио су:

  1. Правилник о обрасцу и начину вођења евиденције лица за заштиту података о личности („Службени гласник РС“ број 40/2019)
  2. Правилник о обрасцу и начину вођења интерне евиденције о повредама Закона о заштити података о личности и мерама које се у вршењу инспекцијског надзора предузимају („Службени гласник РС“ број 40/2019)
  3. Правилник о обрасцу обавештења о повреди података о личности и начину обавештавања Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности о повреди података о личности („Службени гласник РС“ број 40/2019)
  4. Правилник о обрасцу притужбе („Службени гласник РС“ број 40/2019)

Сви ови подзаконски акти ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењују се од дана примене Закона о заштити података о личности, 21. августа 2019. године.

Поверeник наставља са радом на доношењу других подзаконских аката у складу са Законом о заштити података о личности.


Збирни месечни статистички подаци

у области доступности информацијама

и заштите података о личности

на дан 31.7.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.325

ОБРАЂЕНО: 92.513

Опширније...
 Портал отворених података