Читај ми

Србија је данас у Стразбуру потписала Протокол којим се мења Конвенција о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података (Конвенција 108) Савета Европе, а који је Савет Европе усвојио 18. маја 2018. године (Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, CETS No.223).

Циљ Протокола је модернизација и унапређење Конвенције 108, узимајући у обзир нове изазове заштите појединца у погледу обраде података о личности који су се појавили након што је Конвенција усвојена 1980. године.

Протокол такође има за циљ да обезбеди да се начела заштите података примењују на све активности обраде у једном уређеном друштву, укључујући и националну безбедност, као и поштовање независности органа за заштиту података о личности и јачање правне основе за међународну сарадњу.

Најважније новине садржане у Протоколу односе се на захтеве у погледу начела пропорционалности и законитости, као и транспарентности обраде, затим проширења категорије осетљивих података на генетске и биометријске податке, прописивања обавеза пријављивања повреде података, али и нова права за лица у контексту употребе алгоритама у доношењу одлука, а која су посебно значајна у вези са развојем вештачке интелигенције.

Србија је 36. држава која је потписала предметни Протокол Савета Европе. Међу државама потписницама налазе се и државе ван европског континента, будући да је реч о уговору који је отворен и за државе које нису чланице Савета Европе.

Повереник се још раније залагао да Србија потпише, а потом и ратификује овај међународни уговор. Тако, Повереник је својим дописом од 18. марта 2019. указао Министарству правде на значај и потребу потписивања предметног Протокола којим се модернизује и унапређује Конвенција 108, те овом приликом изражава задовољство што се то догодило, макар и више од осам месеци касније од када је Повереник покренуо ову иницијативу.


Збирни месечни статистички
подаци 
у области доступности
информацијама 
и заштите података о личности

на дан 31.8.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.232
ОБРАЂЕНО: 93.288

Опширније...
 Портал отворених података