ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 01.10.2020. године писмену одлуку компаније Viber Media S.a.r.l. са седиштем у Луксембургу, којом ова компанија именује свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности.

Представници ове компаније за Републику Србију су адвокати Заједничке адвокатске канцеларије Марковић Вукотић Јовковић, са адресом Влајковићева 12, Београд.

У складу са законом, овом представнику се, уз компанију Viber Media S.a.r.l. односно уместо ње, Повереник или друго лице може обратити у погледу свих питања у вези са обрадом података о личности, а у циљу обезбеђивања поштовања одредби овог закона.

Именовању представника ове компаније претходило је иницијално обраћање SHARE фондације, која је указала на исту обавезу.

Повереник поново апелује на друге стране компаније које имају обавезу именовања свог представника у Републици Србији, у складу са Законом о заштити података о личности, да исту обавезу изврше и тиме покажу свест о обавези поштовања владавине права и приватности својих корисника у Републици Србији.