ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 15.03.2021. године писмену одлуку Proxima Beta Pte. LTD и WeChat International Pte. LTD, привредних друштава у саставу Tencent групе, чије пословање укључује апликације PUBG Mobile I WeChat, са седиштем у Сингапуру, којом ова привредна друштва именују свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности.

Представник ових привредних друштава за Републику Србију је Адвокатска канцеларија Karanović & Partners о.а.д. Београд, са адресом Ресавска број 23, Београд.

Такође, Повереник је истог дана примио и писмену одлуку CorvusInfo d.o.o. Zagreb, којом ово привредно друштво, у својству обрађивача података, именује свог представника за Републику Србију.

Представник овог привредног друштва је Наташа Пепић, са e-mail адресом zastitnik@kimtec.rs .

У складу са законом, овим представницима се, уз ова привредна друштва, односно уместо њих, Повереник или друго лице може обратити у погледу свих питања у вези са обрадом података о личности, а у циљу обезбеђивања поштовања одредби овог закона.

Повереник поново апелује на друге стране компаније које имају обавезу именовања свог представника у Републици Србији, у складу са Законом о заштити података о личности, да исту обавезу изврше и тиме покажу свест о обавези поштовања владавине права и приватности својих корисника.