ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Inicijativa mladih 29 7 21 002

Сарадња институције Повереника и ове Иницијативе се наставља трећу годину заредом. С тим у вези данас је одржана обука за, другу групу полазника програма „Како да истражујем и извештавам о стању људских права“, испред Иницијативе младих за људска права, којим се на почетку обратила заменица повереника, Сања Унковић.

Заменица повереника упознала је учеснике програма са радом Повереника, његовим надлежностима и прописима, с посебним освртом на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, као и иницијативу за доношење нове Стратегије заштите података о личности за период до 2029. године.

Овлашћена лица Повереника истакла су, даље, улогу проактивног објављивања информација од јавног значаја органа јавне власти, и изнела праксу поступања у области слободног приступа информацијама од јавног значаја.