ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник подсећа органе јавне власти да је у току Конкурс за најбољи информатор о раду.

Свако има право да предложи један или више органа јавне власти (државни орган, орган територијалне аутономије, орган локалне самоуправе, организацију којој је поверено вршење јавних овлашћења) за које сматра да имају најбољи информатор о раду. Орган јавне власти може и сам да се пријави на конкурс. Рок за подношење пријава је до 27. августа 2021. године на имејл адресу informator@poverenik.rs са назнаком „ЗА КОНКУРС – ИНФОРМАТОР О РАДУ“.

Признање за најбољи информатор органа биће уручен приликом обележавања 28. септембра, Међународног дана права јавности да зна.

За све додатне информације можете контактирати Службу Повереника на имејл адресу;informator@poverenik.rs или на телефон: 011/3408-915.


 Портал отворених података

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.8.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.293
ОБРАЂЕНО: 103.943

Опширније...