ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Dodela diploma 2022 grupna slika

У просторијама Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, декан Факултета безбедности Универзитета у Београду уручио је данас сертификате другој генерацији менаџера за заштиту података о личности.

Полазници су завршили кратак програм студија под називом „Обука менаџера за заштиту података о личности“ у виду стручног оспособљавања и обуке лица за обављање послова заштите података о личности. Oвај програм студија спроведен је кроз сарадњу Факултета безбедности Универзитета у Београду и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

У програму су учествовали и истакнути предавачи из Службе Повереника.