ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

slika sa obukeПредставници Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Драгана Стојковић, шеф Одсека за нормативне послове у области управе, правосуђа, унутрашњих послова и безбедности и Марко Милошевић, шеф Одсека за едукацију, одржали су данас тематску обуку за запослене у Агенцији за лекове и медицинска средства у циљу отклањања недоумица у примени Закона о заштити података о личности и секторских прописа. Акценат је стављен на обраду посебних врста података о личности.