ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник Милан Мариновић учествовао је на јучерашњој конференцији „Демократија; минимални консензус“ у организацији цивилног друштва Црта. Повереник се у свом излагању осврнуо на досадашњу сарадњу са Народном скупштином, појединим одборима и представљању годишњих извештаја.

Повереник је том приликом предложио да убудуће Народна скупштина посебно разматра годишње извештаје сваког независног државног органа, на посебним седницама Народне скупштине.