ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 28.6.2022. године писмену одлуку следећих 7 компанија којом ова привредна друштва именују свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности:

Aceville Pte. Limited, са седиштем у Сингапуру, First App Holdings Limited, са седиштем у Хонг Конгу, High Morale Developments Limited, са седиштем у Хонг Конгу, Image Future Investment (HK) Limited, са седиштем у Хонг Конгу, Oriental Power Holdings Limited, са седиштем у Хонг Конгу, NExT Initiatives Limited, са седиштем у Хонг Конгу, Sixjoy Hong Kong Limited, са седиштем у Хонг Конгу.

Представник ових привредних друштава за Републику Србију је адвокатска канцеларија Karanović & Partners, са седиштем у улици Ресавска број 23, Београд.

У складу са законом, овом представнику се, уз ова привредна друштва, односно уместо њих, Повереник или друго лице може обратити у погледу свих питања у вези са обрадом података о личности, а у циљу обезбеђивања поштовања одредби овог закона.

Повереник поново апелује на друге стране компаније које имају обавезу именовања свог представника у Републици Србији, у складу са Законом о заштити података о личности, да исту обавезу изврше и тиме покажу свест о обавези поштовања владавине права и приватности својих корисника.