ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

obuka MarkoПредставници стручне службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Саша Васиљевић, Милан Томановић, Марин Цетинић и Марко Милошевић, одржали су 22. јула 2022. године онлајн обуку о примени Закона о заштити података о личности. Лица која су исказала интересовање за дату обуку били су представници регулаторних тела, јавних предузећа, установа социјалне заштите, адвокати и друга лица. Сврха обуке било је упознавање са одредбама Закона и отклањања недоумица у његовој примени.

Сва заинтересована лица која желе да похађају онлајн обуке у организацији Повереника, могу се пријавити путем званичне имејл адресе office@poverenik.rs. Све обуке које Повереник организује су некомерцијалног карактера, без финансијске надокнаде.