ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 1.8.2022. године писмену одлуку две компаније којом ова привредна друштва именују свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности:

Tlive Pte. LTD., са седиштем у Сингапуру и

Hong Kong Gathering Media Limited, са седиштем у Хонг Конгу.

Представник ових привредних друштава за Републику Србију је адвокатска канцеларија Karanović & Partners, са седиштем у улици Ресавска број 23, Београд.

У складу са законом, овом представнику се, уз ова привредна друштва, односно уместо њих, Повереник или друго лице може обратити у погледу свих питања у вези са обрадом података о личности, а у циљу обезбеђивања поштовања одредби овог закона.

Повереник апелује и на друге стране компаније које имају обавезу именовања свог представника у Републици Србији, у складу са Законом о заштити података о личности, да исту обавезу изврше и тиме покажу свест о обавези поштовања владавине права и приватности својих корисника.