ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Поводом медијске вести о незаконитој обради података о личности која је наводно вршена у Дому здравља Палилула, Повереник је покренуо поступак инспекцијског надзора. Инспектори Службе Повереника ће данас изаћи на терен да утврде чињенично стање и установе да ли је дошло до повреде и кршења мера заштите података о личности пацијената. Након тога Повереник ће издати саопштење о резултатима надзора.