ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности присуствовао је данас пријему осме генерације студената Правне клинике за еколошко право Правног факултета Универзитета у Београду као један од уводничара, нагласивши значај доступности информација од јавног значаја које се тичу угрожавања и заштите животне средине. Декан правног факултета проф. Зоран Мирковић и Повереник су се том приликом сагласили да досадашњу веома добру сарадњу Правног факултета и Повереника треба наставити и продубити на општу корист.