ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

aktulenost 26 10 2022Служба Повереника одржала је округли сто под називом “Право на приступ информацијама од јавног значаја и заштити података о личности” данас у Бујановцу. Представници локалних самоуправа и медија из Пчињског и Јабланичког округа упознали су се са основним одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, правима и обавезама органа власти, поступању овлашћених лица по захтевима, улози и обавезама лица за заштиту података о личности, као и односу права на приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности.

О важности ових механизама говорили су Славољупка Павловић, в.д. помоћнице генералног секретара, Милан Томановић, овлашћено лице за заштиту података о личности и Марко Милошевић, шеф Одсека за едукацију.

Догађај је организован у сарадњи Мисије ОЕБС у Србији, Службе Координационог тела за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа и Сталне конференције градова и општина.