ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник је 26. октобра 2022. године присуствовао свечаној седници у скупштини АП Војводине поводом обележавања двадесетогодишњице постојања институције Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, а у вечерњим сатима истог дана присуствовао је полагању заклетве председника и чланова Владе Републике Србије у дому Народне скупштине Републике Србије.