ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Novi Pazar obuka ZZPLПредставници Службе Повереника дана 02.11.2022. године, одржали су стручну обуку на округлом столу “Право на приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности” у Новом Пазару. Ово је други округли сто који Повереник организује у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији и Сталном конференцијом градова и општина.

Циљ ових округлих столова је да се представницима локалних самоуправа и медија, приближе права и обавезе из Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности.