ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

JKP_Vodovod_i_kanalizacija.jpgАкредитовани предавачи Службе Повереника одржали су данас стручну обуку о примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, запосленима у ЈКП „Београдски водовод и канализација“. Посебан фокус обуке био је на изменама и допунама Закона у делу који се односи на прекршајну одговорност као и на обавезу израде информатора о раду на платформи коју је покренуо Повереник, Јединственом информационом систему информатора о раду.

Проактивни приступ информацијама унапређен је како повећањем броја органа власти који су дужни да објављују информатор, тако и бројем информацијама које ће грађанима бити доступне на овај начин. Све ове информације грађани ће по први пут, моћи да нађу на једном месту, за све органе јавне власти.

Повереник још једном подсећа све органе јавне власти да законски рок за извршење ове обавезе истиче 16. новембра, након чега Повереник има законско овлашћење да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.