ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

obuka 8 11 2022Служба Повереника организовала је 8. новембра 2022. године онлајн обуку из области слободног приступа информацијама од јавног значаја, на захтев заинтересованих овлашћених лица за поступање по захтевима, којих је било присутно 20. Циљ обуке био је упознавање са изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, где су полазници обуке могли да изнесу проблеме из примене тог закона у пракси. Посебна пажња посвећена је прекршајној одговорности.

Предавач из Службе Повереника подсетио је полазнике да рок за објављивање информатора о раду на Јединственом информационом систему информатора о раду истиче 16. новембра 2022. године.