ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Obuka NišПредставници стручне службе Повереника одржали су 9.11.2022. године у Нишу последњи планирани округли сто у 2022. години на тему права на приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности. Претходни округли столови одржани су у Бујановцу и Новом Пазару.

Повереник је ове округле столове организовао у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији и Сталном конференцијом градова и општина, како би представницима локалних самоуправа и медија приближио наведена права.