ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Акредитовани предавачи Стручне службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Марина Грбић и Александра Лакићевић, одржале су 18.11.2022. године, обуку из области примене Закона о заштити података о личности, представницима здравствених установа са територије Града Новог Сада ( и других општина Јужнобачког округа).Једнодневна обука је одржана уз сарадњу са запосленима у Клиничком центру Војводине, а који су за потребе реализације обуке обезбедили амфитеатар објекта Клинике за медицинску рехабилитацију.

Обуци су присуствовали представници: Клиничког центра Војводине, Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клинике за стоматологију Војводине, Института за реуматске болести Војводине,, представници сва три института у Сремској Каменици, Дома здравља Нови Сад, Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, представници домова здравља из Бечеја, Темерина, Беочина, Жабља, Бачки Петровац, и Градска управа за здравство.

 

Klinički NS final