ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

IMG 419ec6174d7d73e694000b8fdb71c194 VПовереник је дана 26. новембра 2022. године, присуствовао свечаности поводом 10 година од оснивања Удружења судија и тужилаца Србије и Удружења судијских и тужилачких помоћника Србије, која је одржана у Дому војске Србије у Београду. Тим поводом Поверенику је уручено признање за посебан допринос унапређењу владавине права и унапређењу правосудних професија.