ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Berlinska grupa edit 3Представници Службе Повереника, в.д. помоћника генералног секретара, руководилац Сектора за надзор Марко Антић и виши саветник у Кабинету Повереника Драгослав Ђукић, присуствују 70. састанку Међународне радне групе за заштиту података о личности познате као „Берлинска група“, која се одржава 29. и 30. новембра 2022. године у Лондону.

На састанку ће независни међународни експерти, представници Британског повереника и Европског супервизора за заштиту податка о личности, представити најновије информације о заштити података о личности у области технологије препознавања лица, паметних градова и телеметрије.