ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности учествује у спровођењу пројекта „Подршка јачању владавине права у Републици Србији“ у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ). Циљ овог пројекта је подизање капацитета за остваривање циљева и обавеза које произлазе из Поглавља 23 – правосуђе, основна права у поступку процеса стабилизације и придруживања Републике Србије Европској Унији.

Служба Повереника ће у наведеном периоду одржати 15 панел дискусија и 15 тематских обука из области заштите података о личности широм Србије. Сврха панел дискусија је да се уоче потешкоће у примени права на заштиту података о личности како би се дали предлози за унапређење правног оквира, док су тематске обуке превасходно намењене лицима за заштиту података о личности.

Прва тематска обука одржаће се у Новом Саду 21.децембра 2022. године за органе јавне власти.

Пројекат „Подршка јачању владавине права у Републици Србији“ (ЕУ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И ЗА ОСНОВНА ПРАВА) финансиран је од стране ЕУ и Немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), а за имплементацију је задужена Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ). Више о овом пројекту можете прочитати на сајту Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ).

 

GIZ