ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Дана 23.12.2022. године, представници Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, акредитовани предавачи Марина Грбић, Александра Лакићевић, Марин Цетинић и Марко Милошевић, одржали су обуку из области примене Закона о заштити података о личности представницима Националне организације особа са инвалидитетом. 

Predavaci ZZPL

NOOIS