ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Служба Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обавештава јавност да ће се у петак 30. децембра 2022. године, с почетком у 12:15 часова, одржати свечано отварање канцеларије Повереника у Новом Саду, у улици Војводе Шупљикца бр. 21.

Ово је прва канцеларија Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности која се отвара ван седишта Повереника, а у плану је отварање још две канцеларије, у Нишу и Крагујевцу, у циљу омогућавања грађанима из ових делова Републике Србије да лакше остваре своја права утврђена Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Законом о заштити података о личности.