ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 1.2.2023. године писмену одлуку чланица ПАР групе (PAR Technology Corporation, ParTech Inc, Punchh Inc, AccSys LLC, PAR Payment Services LLC) са седиштем у Сједињеним Америчким Државама, којом овa привредна друштва именују свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности.

Представник ових привредних друштава за Републику Србију је Адвокатска канцеларија Станковић и партнери, са седиштем у улици Његошева бр. 19/2, Београд.

У складу са законом, овом представнику се, уз овa привреднa друштвa, односно уместо њих, Повереник или друго лице може обратити у погледу свих питања у вези са обрадом података о личности, а у циљу обезбеђивања поштовања одредби овог закона.

Повереник поново апелује на друге стране компаније које имају обавезу именовања свог представника у Републици Србији, у складу са Законом о заштити података о личности, да исту обавезу изврше и тиме покажу свест о обавези поштовања владавине права и приватности својих корисника.

Листу свих страних привредних друштава које су именовале свог представника за Републику Србију у складу са Законом о заштити података о личности можете пронаћи овде.