ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Значај побољшања метода и методологије инспекције обраде података, допринеће квалитету рада Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, истакнуто је на дводневној обуци, организованој у склопу пројектне подршке „Јачање владавине права у Републици Србији“, финансиране од стране ЕУ и немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), а за чију имплементацију је задужен Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

О важности подизања квалитета и унапређења обраде личних података, говорили су Милан Мариновић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као и Маја Витаљић, кључна експерткиња ГИЗ, док је искуства из ЕУ о методама планирања и спровођења обуке о обради личних података, са учесницима обуке поделила Росана Лемут Стрле, ЕУ експерткиња за заштиту личних података. О значају унапређења вршења инспекцијских надзора у погледу побољшања метода и методологије вршења ових послова говорила је Сања Унковић, заменица Повереника – за заштиту података о личности.  

Посебна пажња током обуке посвећена је припреми годишњег плана инспекцијског надзора и његовом вршењу на основу пријава прекршаја, као и утврђивање циљева, приоритета и метода процена и извештавања. Освртом на стратегије и алате спровођења инспекције, методе добијања информација, праћење контролне листе инспекције, као и провере информација и података, стављен је фокус на кључне активности у процесу инпекцијске обраде заштите личних података.

Важност учешћа обвезника у поступку, изрицање мера за обезбеђење усаглашености, али и праћење спровођења наложених мера, у великој мери доприноси подизању капацитета свих субјеката у систему заштите података о личности, што је, у ширем контексту, такође један од циљева обуке.

 

Slika za saopstenje