ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Служба Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржала је 28. фебруара 2023. године предавање о организацији и раду Службе Повереника полазницима кратког програма студија „Правна заштита података и приступ информацијама“ Правног факултета у Крагујевцу. Циљ овог предавања био је да се полазницима кратког програма студија приближи организациона структура Повереника, његове надлежности, прописи као и пракса поступања.

Предавање су одржали акредитовани предавачи из Службе Повереника Марин Цетинић и Александра Лакићевић.

 

Predavanje 28.2