ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник Милан Мариновић и заменица Повереника Сања Унковић, руководилица Сектора за хармонизацију прописа и нормативне послове Лела Рудић и вршилац дужности шефа Кабинета Драгослав Ђукић су 7, 8. и 9. марта 2023. године боравили у студијској посети институцијама Европске уније у Бриселу, Белгија. Током студијске посете одржали су састанке са Европским супервизором за заштиту података о личности г. Војћехом Вјевјоровским, представницима Генералног директората Европске комисије за правду и потрошаче (DG JUST) и представницима Европског парламента. У конструктивном дијалогу Повереник је са званичницима Европске уније разменио ставове и искуства у погледу обраде биометријских података о личности, видео-надзора и вештачке интелигенције. Одржани састанци представљају значајну основу за продубљивање сарадње са наведеним европским институцијама у области заштите података о личности.

Poverenik Brisel 3Poverenik Brisel 4