ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Акредитовани предавачи Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Александра Лакићевић, Марина Грбић, Марин Цетинић и Марко Милошевић, одржали су данас једнодневну обуку у Новом Саду из области примене Закона о заштити података о личности. Обука је одржана представницима Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду и представницима јавних тужилаштава из Новог Сада, Сремске Митровице, Лознице, Шапца, Руме, Старе Пазове, Кикинде и Зрењанина.

Ово је друга тематска обука одржана представницима надлежних органа који врше обраду података у посебне сврхе.

 Obuka NS 1632023