ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Служба Повереника организовала је 5. априла 2023. године онлајн обуку из области слободног приступа информацијама од јавног значаја, на захтев заинтересованих овлашћених лица за поступање по захтевима. Обуку је испратило преко 120 лица. Циљ обуке био је упознавање са изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, где су полазници обуке могли да изнесу проблеме из примене тог закона у пракси. Посебна пажња посвећена је обавези израде информатора о раду и достављања годишњег извештаја Поверенику. Акредитоване предавачице на обуци су биле Јасна Михаиловић и Мирела Зози Јековић.

Истог дана је такође отпочела и трећа стручна пракса за полазнике кратког програма студија „Обука менаџера за заштиту података о личности“ Факултета безбедности у Београду, која се обавља на основу закљученог споразума између Службе Повереника и Факултета Безбедности у Београду. Током трајања стручне праксе полазници ће учествовати у практичној настави из области заштите података о личности, стећи увид у организациону структуру и начин рада Службе Повереника.

Првој групи треће генерације полазника добродошлицу пожелели су Повереник Милан Мариновић и заменица Повереника Сања Унковић, а стручну праксу су одржали акредитовани предавачи Златко Петровић и Марин Цетинић.

Повереник је присуствовао и свечаности уприличеној поводом Дана студената у Дому културе Студентског града на Новом Београду, којом приликом је добио признање од Савеза студената Београда и Студентског парламента Универзитета у Београду за изузетан допринос развоју студентског стандарда и академском развоју студената Универзитета у Београду.

 

Признање.jpg

Jasna Mirela

Marin Zlatko