ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник Милан Мариновић одржао је уводну реч на међународној конференцији DATA PROTECTION (In Gaming) посвећеној заштити података о личности у домену гејминг индустрије, која је била одржана на Факултету организационих наука у Београду, у уторак 4. априла 2023. године.

Представници Службе Повереника Милан Томановић и Драгана Стојковић учествовали су на панелу који се бавио заштитом података о личности деце и њихове активности у виртуелном окружењу, као и на панелу који се односио на заштиту података о личности запослених.

PoverenikTomanovic.jpgStojkovic SGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото СГА - ФОН