ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Представници Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, акредитовани предавачи Марина Грбић, Александра Лакићевић, Марин Цетинић и Марко Милошевић, одржали су 24. априла обуку из области примене Закона о заштити података о личности за запослене у Општинској управи Инђије и различитим јавним предузећима. Обуци је присуствовало тридесет лица, а након предавања уследила је дискусија на којој су отклоњене бројне недоумице у примени Закона о заштити података о личности.

 

Inđija