ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Поводом интересовања и забринутости грађана у вези са дописима упућеним школама у којима се тражи састављање спискова „проблематичне“ и „асоцијалне“ деце, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обавештава јавност да је, у складу са својим овлашћењима утврђеним Законом о заштити података о личности, без одлагања спровео поступак ванредног инспекцијског надзора према Министарству просвете и Министарству унутрашњих послова, те да је у наведеним надзорима утврдио следеће:

  • да су школске управе Града Ужице и Града Зрењанин добиле допис полицијских управа, али да нису правиле такве спискове, нити су исте достављале МУП-у, јер би то било у супротности са законом прописаним процедурама;
  • да је Министарство просвете упутило директиву школама да се не достављају никакви подаци МУП-у по предметном допису;
  • да Министарство унутрашњих послова није издало директиву за поступање полицијских управа у наведеном смислу, већ да су локалне полицијске управе самоиницијативно слале предметне дописе.